Home » Servicii de transport » Transport ADR

Transport ADR

Transportatorul vă poate pune la dispoziție mijloace de transport adecvate și omologate, respectând standardele ADR privind transportul rutier de mărfuri periculoase. Asigurăm tot suportul necesar pentru rezolvarea tuturor detaliilor specifice organizării transportului, întotdeauna în condiții de siguranță maximă și în cel mai scurt timp posibil. Transporturile se execută în baza convențiilor internaționale CMR / TIR.

Putem transporta orice tip de marfă periculoasă în România, cât și pe teritoriul Europei, în țări precum: Croația, Ungaria, Bulgaria, Spania, Olanda, Germania, Letonia, Estonia, Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, Lituania, Italia, Elveția, Portugalia, Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Slovenia, Serbia, Turcia, Ucraina, Rusia, Moldova, Franța, Anglia, Belgia.

Pentru o mai mare mobilitate, vă punem la dispoziție autoutilitare atestate ADR cu capacitate diferită de încarcare: între 1.5 tone și 22 de tone, adaptate nevoilor clienților noștri.

Orice bunuri care pot prezenta risc pentru oameni sau mediu, sunt clasificate ca fiind bunuri periculoase și sunt organizate în clase de periculozitate pe o scară de la 1 la 9. Aceste tipuri de bunuri pot varia de la cele extrem de periculoase (cum ar fi explozivi, acizi sau inflamabile) la produsele din indusctria chimică, cum ar fi vopselele și solvenții .

Clasificarea Mărfurilor ADR

Clasa 1: substanțe și obiecte explozive
Clasa 2: gaze
Clasa 3: lichide inflamabile
Clasa 4.1: substanțe solide inflamabile, substanțe autoreactive și substanțe explozive, desensibilizate solide
Clasa 4.2: substanțe care se aprind spontan
Clasa 4.3: substanțe care, la contactul cu apa, degajă gaze inflamabile
Clasa 5.1: substanțe comburante
Clasa 5.2: peroxizi organici
Clasa 6.1: substanțe toxice
Clasa 6.2: substanțe infecțioase
Clasa 7: substanțe radioactive
Clasa 8: substanțe corosive
Clasa 9: substanțe și obiecte periculoase diverse